Kall utbildning

 

 

        

       I denna utbildning har jag valt att samla det jag kallar kalla tillstånd.

                 

        Den kalla utbildningen innerhåller:

 

  • Drunkningstillbud
  • Drunkningsfysiologi
  • Vad skall jag tänka på vid akut omhändertagande av drunkningstillbud?
  • Nedkylning
  • Vad händer i kroppen vid nedkylning?
  • Hur behandlas nedkylda personer?

 

     Kan med fördel kombineras med den utbildning jag kallar varm utbildning.