Ett hjärtsäkert Karlshamn

 

 

 

     10 000 svenskar drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp. Endast 300 av dem överlever. I Karlshamn är det enligt hjärtstartarregistret glest med hjärtstartare, den apparat

     som krävs för att få hjärtat att börja slå normalt igen. Tyvärr hinner inte alltid ambulansen fram i tid.

     Detta är anledningen till att jag och Sven Åsheden startade projektet  - Ett hjärtsäkert Karlshamn!

 

     Vår vision är att alla ska ha kunskaper i hjärtlungräddning och användandet av hjärtstartare. 

     En självklarhet för oss är att många fler hjärtstartare skall finnas i  vår omgivning. På så vis

     kan många fler räddas till livet.

     För att nå vår vision erbjuder vi en helhetslösning för din verksamhet.

 

     ENSLINJEN står för den kundnära utbildningen. Ledorden är kvalitet och nytänkande. Jag erbjuder 

     e-post support efter utbildningen för ökad trygghet.

 

     SPINA är ett modernt och kraftfullt nätbaserat utbildningsverktyg där du efter godkänd utbildning får ett personligt login. Här kan du när som helst fräsha upp dina 

     förvärvade kunskaper samt avlägga prov för förnyande av certifikat.

 

     Tillsammans har vi 57 års erfarenhet av akutsjukvård.                                  

 

     VÅR KOMPETENS - DIN TRYGGHET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sven Åsheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Åsheden och jag har tidigare arbetat tillsammans inom akutsjukvården. Sven är en mycket kompetent och nogrann man med känsla för kvalité.

Vår erfarenhet och våra kunskapsområden kompletterar varandra på ett utmärkt vis i detta projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För varje deltagare som utbildas inom projektet  Ett hjärtsäkert Karlshamn, skänker vi tillsammans ett hundra kronor till hjärtlungfonden, för fortsatt forskning kring plötsligt hjärtstopp.