Min vision

 

 

 

     Min vision är att hjälpa företag, föreningar, kommuner och andra verksamheter att bli en trygg plats att vistas på.

     Inom några år finns det en hjärtstartare på varje medelstort till stort företag, offentliga lokaler och idrottsanläggningar. 

     Genom att ge er kunskap är min förhoppning att ni skall stå väl rustade om olyckan är framme.

    

     TILLSAMMANS KAN VI RÄDDA LIV!